bài tập ngực cơ bản

Những bài tập cơ ngực ở nhà cho bạn

vietbody-thumb-10

Tiến hành tương tự như kiểu 1 nhưng mỗi lần bạn nâng người lên thì vỗ tay. Sau đó mau chóng chống tay xuống sàn,