bài tập thể hình cho người tập lâu

Lịch tập thể hình cho những người “lão làng “

giam-mo-bung-voi-bai-tap-plank-3

Lưu ý : tránh tập một loại cơ vào 2 ngày liên tiếp. Lịch trên là lịch tổng quát, mỗi cá nhân các bạn nên