Bài tập với Kapalbhati

Bài tập yoga cho người bị bệnh tiểu đường

Girl doing yoga on beach

Tuy nhiên các tư thế này không phải ai cũng tâp luyện được nhất là đối với những người chưa biết đến Yoga và mong