cách sống khỏe

Khái niệm về thể dục dưỡng sinh, tập đúng cách để khỏe mạnh

24

Khi bài tập không phù hợp với thể trạng sẽ dẫn đến tình trạng thời gian đầu (1-2 năm đầu) sức khỏe có thể tốt

Kết nối với mọi người là bài học đầu tiên giúp bạn duy trì luyện tập

giam-can-3-vong

Thực tế là chúng ta cần phải thay đổi cách mà xã hội đang tiếp cận và suy nghĩ về tập thể dục để tập