đơn vị đo năng lượng

Tổng quát về những năng lượng trong cơ thể

90eca6bfba3db6714c60b7be8ac07b1e

Cấu trúc cơ thể của một người có ảnh hưởng đến chuyển hóa cơ sở, so sánh người cócùng trọng lượng, người có khối mỡ