inbody là gì

Hướng dẫn đọc Inbody chuyên nghiệp như một PT mà bạn có thể học tập

giam-can12

Đầu tiên, PT sẽ nhìn sơ lược kết quả Inbody và hỏi về các thông tin liên quan chưa thể hiện trong bảng Inbody như