nguyên tắc cân bằng chuyển hóa năng lượng

Nguyên tắc cân bằng chuyển hóa năng lượng

tangcan12

Cách dùng HamoSline tốt nhất: Ngày uống 2-3 lần, mỗi lần 1-2 viên trước bữa ăn 30 – 60 phút với nhiều hơn 200 ml